AKTUÁLNESlovenský RYBÁR
Vitajte, Hosť. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Niektoré funkcie sú pre neprihlásených nedostupné (vkladanie príspevkov, hlasovanie, ...)!
Nedostali ste váš aktivačný email?

25.05.2020 13:11:04

Prihláste sa užívateľským menom, heslom a dĺžkou sedenia
Vyhľadávanie:     Pokročilé vyhľadávanie
FEBRUÁR - V novom čísle sa pozrieme na lov ostriežov pod ľadom, naučíme sa loviť kapry v studenej vode a naviažeme si prívlačové montáže na väčšie dravce. Dozvieme sa čo nové nám prinesie vyhláška k rybárskemu zákonu, ako aj mená výhercov predplatiteľskej súťaže. A mnoho iného...
232 389 príspevkov v 1 845 tém od 1 884 užívateľov
Najnovší užívateľ: Andrejko
* Domov Nápoveda Vyhľadávanie Prihlásiť Registrovať
+  Slovenský RYBÁR
|-+  Diskusia o pripravovaných zmenách
| |-+  Vykonávacia vyhláška (spracované návrhy zmien)
| | |-+  Vyhláška ako celok
« predchádzajúce ďalšie »
Strán: 1 2 3 [4] Tlačiť
Autor Téma: Vyhláška ako celok  (Prečítané 3996 krát)
Taro
Hero Member
*****
Príspevkov: 588


Zobraziť profil
« Odpoveď #45 kedy: 21. Január 2019, 19:58:50 »

 Máš pravdu, užívateľ nemá v tejto oblasti oprávnenie obmedziť loviacich. Je však potrebné povedať, že sa musí rešpektovať aj napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, ak ide o chránené vtáčie územie, zaradenie územia napr. do systému NATURA 2000. Tu je lov rýb zakázaný, neviem či nie dokonca až do 1.7.,  ale organizácie sa vedia s ornitológmi dohodnúť na skoršom love od 1.6..
Zaznamenané
PEPO
Hero Member
*****
Príspevkov: 5 703Zobraziť profil
« Odpoveď #46 kedy: 23. Január 2019, 16:42:09 »

Zatial asi taktok Mrknutie
MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú rybu?
Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláš-ka“) ustanovila, že k úlovkom rýb uvedeným v prvej časti § 14 ods. 2 písm. a) je možné privlas-tniť si taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťaho-vavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg, vyjadroval sa tým úmysel nestanoviť pre menovanú skupinu 4 druhov rýb „prísnejšiu“ kvótu vyjadrenú v počte jedného, resp. dvoch úlovkov na deň. Stanovená kvóta uvedená v § 14 ods. 2 písm. a) kombinuje ukazovateľ spočívajúci v počte ulovených rýb s hmotnostným ukazovateľom.
Ak by sme ustanovenie vykladali izolovane spôsobom, ktorý sa zakladá výlučne na gra-matickej interpretácií, teda že vyššie uvedené štyri druhy rýb je možné loviť iba doplnkovo – t. j. iba vtedy, ak si loviaci predtým privlastní aspoň minimálnu kvótu pre konkrétny druh ryby stanovenú vo vete pred bodkočiarkou – strácala by právna úprava akúkoľvek logiku, spôsobujúc neopodstatnenú reguláciu. Správny výklad § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky, ktorý zohľadňuje jeho predmet a účel, by teda mal byť taký, že kategóriu rýb uvedenú za bodkočiarkou možno loviť aj samostatne, pričom tieto ryby si možno privlastniť v počte maximálne štyri kusy a zároveň množstvo takto privlastnených rýb nesmie presiahnuť stanovený hmotnostný limit 5 kg (osobitné pravidlá pre aplikovanie hmotnostného limitu na úlovky ustanovuje § 14 ods. 5 a 6 vyhlášky). Ak si loviaci v daný deň privlastní povolený počet úlovkov z kategórie rýb uvedených pred bodkočiarkou, povolené množstvo (počet a hmotnosť) privlastnených rýb uvedených za bodkočiarkou sa o takýto úlovok poníži.         
 
2. Je možné kombinovať privlastnenie si „ušľachtilých“ druhov rýb medzi sebou? Napríklad kapor + šťuka, kapor + zubáč... atď?
Kombinácia druhov rýb, ktoré sa v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky uvádzajú v časti vety pred bodkočiarkou, možná je, aj keď sa tak z použitej slovnej formulácie explicitne nejaví.  Kombinovať privlastnenie jednotlivých druhov z uvedenej skupiny rýb sa však musí riadiť prin-cípom maximálneho početného úlovku pre jedného loviaceho na jeden deň tak, ako je stano-vený v prvej a druhej časti vety § 14 ods. 2 písm. a). Ak si teda loviaci privlastní napr. jeden kus jesetera sibírskeho alebo iný druh ryby, pre ktorý sa určuje početný limit najviac na jeden kus na deň, v daný deň môže svoj úlovok rozšíriť o maximálne tri kusy (výhradne) z kategórie rýb uvedených za bodkočiarkou, nie však v takom množstve, ktoré presahuje hmotnostný limit 5 kg. Ak si loviaci v daný deň privlastní napr. jeden kus úhora európskeho, má možnosť privlastniť si ešte jeden kus úlovku z kategórie druhov, u ktorých sa pre jeden deň stanovuje početný limit najviac dva kusy (teda napr. kapor rybničný alebo šťuka severná), resp. tieto úlovky ešte doplniť aj o niektoré druhy uvedené v časti vety za bodkočiarkou pri dodržaní ustanovených početných a hmotnostných limitov. Treba dodať, že takýto výklad zohľadňuje záujem štátu na zachovaní zostatku regulovaných druhov rýb pre daný rybársky revír, pričom však nevytvára neopod-statnené faktické prekážky pre výkon rybárskej činnosti.             
 3. Je možné po privlastnení si napríklad dvoch kaprov pokračovať v love a privlastniť si napríklad ďalšie dva kusy pstruhy dúhového? Alebo ulovením povoleného počtu ušľachtilých rýb končí lov?
Kvóty stanovené v § 14 ods. 2 písm. a) sa v zmysle úvodnej vety ustanovenia určujú na jeden deň lovu, bez ohľadu na počet rybárskych revírov, v ktorých loviaci v daný deň uskutoč-ňuje lov rýb. Ak si teda loviaci privlastní v daný deň – ako spomínate – dva kusy kapra rybnič-ného (môže ísť aj o iný druh ryby, pre ktorý sa v § 14 ods. 2 písm. a) vo vete pred bodkočiarkou určuje početná kvóta, a to v povolenom množstve úlovkov), v love môže pokračovať a privlastniť si ďalšie ryby z kategórie druhov uvedených za bodkočiarkou daného ustanovenia, pri dodržaní celkového početného a hmotnostného limitu pre daný deň.
Pre úplnosť uvádzame, že hmotnostná kvóta 5 kg stanovená pre úlovky podľa § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky na jeden deň lovu sa uplatňuje pre všetky „ostatné“ druhy rýb, teda také druhy rýb, pre ktoré vyhláška neustanovuje prísnejšiu právnu úpravu v § 14 ods. 2 písm. a).

V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzame aj niekoľko príkladných kombinácií jednotlivých druhov rýb v maximálnom počte 4 ks, ktoré si loviaci v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom môže počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, ponechať a po privlastnení ktorých sa denný lov končí, t. j. loviaci po privlastnení si povoleného počtu rýb nemôže v love pokračovať ani spôsobom „chyť a pusť“:
-   1 ks jesetera malého a 3 ks pstruha dúhového
-   1 ks jesetera sibírskeho, 1 ks pstruha dúhového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy sever-nej
-   1 ks nosáľa sťahovavého, 2 ks podustvy severnej a 1 ks sumca veľkého
-   1 ks kapra rybničného, 1 ks zubáča veľkoústeho a 2 ks pstruha dúhového
-   2 ks šťuky severnej a 2 ks nosáľa sťahovavého
-   2 ks pstruha potočného a 2 ks pstruha dúhového
-   1 ks pstruha potočného, 1 ks lipňa tymiánového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy se-vernej

Zakázané kombinácie privlastnenia si jednotlivých druhov rýb (príklady):
-   1 ks jesetera malého, 1 ks úhora európskeho a  2 ks pstruha potočného
-   1 ks kapra rybničného, 1 ks šťuky severnej, 1 ks zubáča veľkoústeho a 1 ks nosáľa sťahovavého
-   2 ks kapra rybničného a 1ks jesetera sibírskeho
-   1 ks sumca veľkého a 1 ks kapra rybničného
-   2 ks mreny severnej, 1 ks úhora európskeho
-   2 ks pstruha potočného a 2 ks lipňa tymiánového
-   1 ks pstruha potočného, 1ks lipňa tymiánového, 1ks pstruha jazerného a 1 ks pstruha dúho-vého

Denný lov musí loviaci ukončiť aj prípade, že si neprivlastnil maximálny počet 4 kusov rýb alebo jeho úlovok nepresiahol 5 kg, ale prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou dosiahol maximálny počet stanovených druhov rýb určený užívateľom, ktoré si je možné privlastniť na jedno povolenie (§ 14 ods. 7). Maximálny počet 4 kusov rýb si nie je možné privlastniť, ak prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou úlovok presiahne 5 kg a v takom prípade privlastnením si takejto ryby denný lov končí, pričom nezáleží na tom, v akom poradí sú jednotlivé druhy rýb privlastňované. V prípade, že prvá privlastnená ryba presahuje hmotnosť 5 kg, obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus (§ 14 ods. 6); ak druhou, treťou alebo až štvrtou privlastnenou rybou dôjde k presiahnutiu celkového úlovku (max. 5 kg) o akúkoľvek hmotnosť, loviaci si môže okrem predchádzajúcich privlastnených rýb privlastniť aj tento kus ryby (§ 14 ods. 5). 
Zaznamenané

Furt pri Vode-Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
Lagun22
Hero Member
*****
Príspevkov: 5 531Zobraziť profil
« Odpoveď #47 kedy: 23. Január 2019, 20:56:24 »

To je celé tak dojebané, že to ani nie je možné ... keď si predstavím, našich niektorých ťažkých "intelektuálov" v radoch rybárov, to bude kovbojka, to budú hádky ... čo koho k takejto pikačovine motivovalo absolútne nechápem  Gúľam očami
Zaznamenané
JanciBaci
Newbie
*
Príspevkov: 44Zobraziť profil
« Odpoveď #48 kedy: 24. Január 2019, 09:10:05 »

Ešte že, všetko hodím s5 do vody.

Zaznamenané
Taro
Hero Member
*****
Príspevkov: 588


Zobraziť profil
« Odpoveď #49 kedy: 24. Január 2019, 19:53:47 »

Je to také Slovenské, napíšme to tak, aby si to mohol každý vysvetliť po svojom. Načo to písať jednoducho a zrozumiteľne, aby to pochopil každý. Potom príde teoretik a vysvetlí vám, že to nechápete. Nesmiete dať na gramatickú interpretáciu, ale ono je to tak a tak. Nuž páni rybári, hor sa študovať právo.
Zaznamenané
Taro
Hero Member
*****
Príspevkov: 588


Zobraziť profil
« Odpoveď #50 kedy: 08. Február 2019, 07:48:30 »

https://www.aktuality.sk/clanok/664305/envirorezort-vysvetlil-nejasnosti-k-chytaniu-ryb/
Zaznamenané
Taro
Hero Member
*****
Príspevkov: 588


Zobraziť profil
« Odpoveď #51 kedy: 17. Február 2019, 20:11:45 »

Myslím, že § 14 ods. 2 písm. a) je vysvetlený http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/komentar-vyhlasky-381-2018.html
Zaznamenané
maťo7
Full Member
***
Príspevkov: 103


Zobraziť profil
« Odpoveď #52 kedy: 04. Marec 2019, 17:28:05 »

ako je to s chytaním na ťažko a na plavák na rybky/samozrejme nad 10cm bez miery /od nového mozes pouzit aj dva trojhaciky cize mi z toho vyplyva ze ked dam na tazko dve udice mozem tam dat po 2rybky na udicu a napat ich na trojhaciky/udica 2nadvazce s trojhacikom a 2rybky zive alebo mrtve/ a to iste aj na plavak a samozrejme je zruseny zakaz chytat na rybky  z ineho reviru takze priehrady chytanie na hruza a podobne       Poprosím o vysvetlenie.
Zaznamenané
Strán: 1 2 3 [4] Tlačiť 
« predchádzajúce ďalšie »
Skočiť na:  

Prinášame neustále aktuálne novinky na trhu rybárskych potrieb. Rybárske potreby - novinky. Ponúkame vám kvalitné výrobky svetových výrobcov a značiek. Výrobcovia rybárskych potrieb. Slovenský RYBÁR | Poháňané SMF 1.1.5.
© 2005, Simple Machines LLC. Všetky práva vyhradené.
Sme najlepší v predaji rybárskych potrieb. Vyskúšajte náš e-shop www.rybarovsvet.sk. Pohodlie na rybačke doprajte aj svojej rodine kemping - rybárske stoličky, lehátka, bivaky.
Slovenský RYBÁR, s.r.o. vydavateľ magazínu Slovenský RYBÁR, predajca rybárskych potrieb OKFISH.SK, sídlo Andreja Hlinku 1039, 050 01 Revúca, reklamy@slovenskyrybar.sk