AKTUÁLNESlovenský RYBÁR
Vitajte, Hosť. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Niektoré funkcie sú pre neprihlásených nedostupné (vkladanie príspevkov, hlasovanie, ...)!
Nedostali ste váš aktivačný email?

29.02.2020 04:56:25

Prihláste sa užívateľským menom, heslom a dĺžkou sedenia
Vyhľadávanie:     Pokročilé vyhľadávanie
FEBRUÁR - V novom čísle sa pozrieme na lov ostriežov pod ľadom, naučíme sa loviť kapry v studenej vode a naviažeme si prívlačové montáže na väčšie dravce. Dozvieme sa čo nové nám prinesie vyhláška k rybárskemu zákonu, ako aj mená výhercov predplatiteľskej súťaže. A mnoho iného...
231 995 príspevkov v 1 841 tém od 1 849 užívateľov
Najnovší užívateľ: Niki
* Domov Nápoveda Vyhľadávanie Prihlásiť Registrovať
+  Slovenský RYBÁR
|-+  Diskusia o pripravovaných zmenách
| |-+  Vykonávacia vyhláška (spracované návrhy zmien)
| | |-+  § 10 ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB
« predchádzajúce ďalšie »
Strán: [1] 2 Tlačiť
Autor Téma: § 10 ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB  (Prečítané 2354 krát)
Jaro-moderátor
Hosť
« kedy: 13. Marec 2015, 20:43:28 »

Čas individuálnej ochrany rýb
(1) Čas individuálnej ochrany rýb, keď sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto
druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný (Lota lota),
Úhor európsky
Zdôvodnenie: Ochrana úhora je len na úrovni druhu, keďže prirodzená
reprodukcia v našich vodách neprebieha, pričom hlavnú úlohu zohráva pravidelné
vysadzovanie juvilejných štádií do rybárskych revírov nákupom tzv.monté z Anglicka
a Francúzka.

b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
Pstruh dúhový, sivoň potočný navrhujeme úplne zrušiť dobu hájenia.
Zdôvodnenie: Tieto nepôvodné druhy našich vodách strácajú schopnosť
reprodukcie.

c) od 1. januára do 31.mája – lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 15. júna – šťuka severná (Esox lucius),
Od 1.januára do 15 mája
Zdôvodnenie: Šťuka severná je už po nerese

Boleň dravý
Zdôvodnenie: Boleň dravý je už po nerese

Upraviť zákon § 16, písmeno d.
e) od 1. januára do 31. októbra – hlavátka podunajská (Hucho hucho); na
hraničných vodách od 1. Januára do 31. augusta,
na hraničných vodách od 1. Januára do 30. Septembra
Zdôvodnenie: vzhľadom na dostatočné množstvo potravy úlovky sú náhodné.
Nakoľko končí 31.8. lov prívlačou na hraničných vodách, je vhodné nechať mesačnú
pauzu pred prívlačou pri love hlavátky.

f) od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma)
v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, keď je
jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov, a od 15. mája na základe
ministerstvom povolenej výnimky,
od 15. marca do 15. mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená
forma) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája,
keď je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov.
Je potrebné upraviť §11 Zákona o rybárstve.

g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Aspius aspius),
Presunúť pod písmeno d
2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
Presunúť pod písmeno l)
Zdôvodnenie pripravia ichtyológovia

3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
4,a) jalec hlavatý
Jalec hlavatý by mal mať jednoznačne dobu hájenia. Navrhujeme od 15.marca do
31.mája.
Zdôvodnenie: jalec hlavatý sa neresí do konca mája, v závislosti od teploty vody
v jednotlivých revíroch.

5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Abramis ballerus),
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa),
12. pleskáč vysoký (Abramis brama),
13. podustva severná (Chondrostoma nasus),
h) od 15. marca do 15. júna
1. mrena severná (Barbus barbus),
2. sumec veľký (Silurus glanis),
3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
j) od 1. septembra do 30. novembra
1. úhor európsky (Anguilla anguilla),
Navrhujeme presunúť do písmena a)
Zdôvodnenie: Ochrana úhora je len na úrovni druhu, keďže prirodzená
reprodukcia v našich vodách neprebieha, pričom hlavnú úlohu zohráva pravidelné
vysadzovanie juvilejných štádií do rybárskych revírov nákupom tzv.monté z Anglicka
a Francúzka.

k) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
3. čík európsky (Misgurnus fossilis),
4. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
5. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
8. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii – neťažná forma),
9. kapor sazan (Cyprinus carpio – divá forma),
10. karas zlatistý (Carassius carassius),
11. kolok veľký (Zingel zingel),
12. kolok vretenovitý (Zingel streber),
13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
15. plotica lesklá (Rutilus pigus),
16. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
17. pĺž severný (Cobitis taenia),
18. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
19. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).
hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
Hrúz bieloplutvý
Ovsienka striebristá
Zdôvodnenie pripravia ichtyológovia

(2) Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany rýb:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) belička európska (Alburnus alburnus),
c) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
d) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
e) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
f) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
g) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
h) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
j) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
k) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
Navrhujeme zaradiť medzi celoročne chránené druhy rýb.
Zdôvodnenie: ichtyológovia

l) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
m) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
n) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),
Navrhujeme presunúť pod bod 4)
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
Navrhujeme zaradiť medzi celoročne chránené druhy rýb.
Zdôvodnenie: ichtyológovia

u) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumček čierny (Ameiurus melas),
aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
ac) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
ad) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
ae) veslonos americký (Polyodon spathula),
af) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ag) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).
(3) Invázne (nepôvodné) druhy rýb
V prípade ulovenia tohto druhu rýb.zákon o ochrane prírody a krajiny.
Doplniť menovite druhy rýb a živočíchov a zdôvodnenie.
Doplnia ichtyológovia.
Zaznamenané
ivanmi5
Hero Member
*****
Príspevkov: 952


Trnava R-team


Zobraziť profil
« Odpoveď #1 kedy: 14. Marec 2015, 07:27:36 »

Toto je parketa pre ichtyológov. Len neviem prečo sa navrhuje zaradiť v písmene l) ako  celoročne chránená ovsienka striebristá (doposiaľ sa  lovila celoročne). Je ohrozená ?
Zaznamenané
Miga
Hero Member
*****
Príspevkov: 3 101Zobraziť profil
« Odpoveď #2 kedy: 14. Marec 2015, 08:18:54 »

Toto je parketa pre ichtyológov. Len neviem prečo sa navrhuje zaradiť v písmene l) ako  celoročne chránená ovsienka striebristá (doposiaľ sa  lovila celoročne). Je ohrozená ?

ja tomu rozumiem kedy si videl naposledy ovsienku? ja uz asi 10 rokov nie
Zaznamenané

Kde Miga nespadol do vody, tam akoby na rybách ani nebol Smiech
ivanmi5
Hero Member
*****
Príspevkov: 952


Trnava R-team


Zobraziť profil
« Odpoveď #3 kedy: 14. Marec 2015, 09:09:46 »

Toto je parketa pre ichtyológov. Len neviem prečo sa navrhuje zaradiť v písmene l) ako  celoročne chránená ovsienka striebristá (doposiaľ sa  lovila celoročne). Je ohrozená ?

ja tomu rozumiem kedy si videl naposledy ovsienku? ja uz asi 10 rokov nie
Možno,  keď pozriem teraz doma do mrazáku tak ju tam nájdem  Mrknutie
Zaznamenané
Miga
Hero Member
*****
Príspevkov: 3 101Zobraziť profil
« Odpoveď #4 kedy: 14. Marec 2015, 12:41:31 »

Toto je parketa pre ichtyológov. Len neviem prečo sa navrhuje zaradiť v písmene l) ako  celoročne chránená ovsienka striebristá (doposiaľ sa  lovila celoročne). Je ohrozená ?

ja tomu rozumiem kedy si videl naposledy ovsienku? ja uz asi 10 rokov nie
Možno,  keď pozriem teraz doma do mrazáku tak ju tam nájdem  Mrknutie

odfot Smiech nech sa pokochám
Zaznamenané

Kde Miga nespadol do vody, tam akoby na rybách ani nebol Smiech
Dr.Tom
Newbie
*
Príspevkov: 9


Zobraziť profil
« Odpoveď #5 kedy: 14. Marec 2015, 13:02:14 »

Navrhujem povoliť lov na stojatých kaprových vodách celoročne tak ako je to na kaprových riekach. Ja momentálne žijem v ČR a lovím tu aj ryby a tu je lov na stojatých vodách povolený celoročne, tak prečo sa v tomto neinšpirovať od susedov čechov Mrknutie
Ja napr. pochádzam zo severného Slovenska (Ružomberok) a my na severe nemáme žiadne kaprové rieky a keďže na stojákoch je lov zakázaný tak od 15.03. do 15.05. nemáme kde chytať. A najkrajšie obdobie na stojákoch začína aj tak po 15-tom marci. Ak je problém s druhovou ochranou rýb tak nech je lov povolený len športovým rybárom s chyť a pusť povolenkou Mrknutie
« Posledná zmena: 14. Marec 2015, 13:33:12 od Jaro-moderátor » Zaznamenané
Taro
Hero Member
*****
Príspevkov: 588


Zobraziť profil
« Odpoveď #6 kedy: 14. Marec 2015, 19:29:06 »

Možno by som už nechránil celoročne plosku. Aspoň u nás je jej toľko, že  by som ju prirovnal k pirani.
Zaznamenané
oreno
Hero Member
*****
Príspevkov: 2 962Zobraziť profil
« Odpoveď #7 kedy: 14. Marec 2015, 20:41:33 »

Možno by som už nechránil celoročne plosku. Aspoň u nás je jej toľko, že  by som ju prirovnal k pirani.
Pripajam s k tomuto navrhu.
Na dolnom toku Hrona jej je jejé Šok
Zaznamenané
drako
Hero Member
*****
Príspevkov: 1 181Zobraziť profil
« Odpoveď #8 kedy: 15. Marec 2015, 10:36:08 »

Pripajam sa ku vam.Plosky mame na r.Nitre neurekom.Niekedy sa ani neda chytat na kostnace na feeder.Bo ani nestihne padnut hak na dno a uz tam vysi pirana hnusna.A v neakom casaku com cital tusim RRR ze Ploska bola vynata z ochrany v roku 2011!A kedze rybarsky zakon sa od vtedy nemenil tak stale figuruje v chranenych druhoch.A liena by som dal aj ja celorocne aspon na neake roky aby sa trocha rozmnozil rozsiryl...U nas v TO nebol problem lapnut kusky 40-50cm teraz som nevidel Liena a nechytil asi 4-5r!!!
Zaznamenané
Saša
Hero Member
*****
Príspevkov: 4 014


Niekedy aj motyka vystrelí


Zobraziť profil
« Odpoveď #9 kedy: 15. Marec 2015, 10:43:40 »

V našej organizácii vysádzame do našich vôd lieňa, ale už dávno z nich nikto nechytil.  Že by bol mlsnotou pre sumca? Neviem, nie som sumčiar. Ale sa vytratili aj z kanálov, kde ich bolo neúrekom.
Zaznamenané
Ebe
Hero Member
*****
Príspevkov: 873


Niet života bez vody..


Zobraziť profil
« Odpoveď #10 kedy: 15. Marec 2015, 10:47:01 »

Lien súhlas a pridať  aj ostrieža a jeho lovnu mieru akosi sa vytratil a do našich  vôd  patrí... ploska predbehla belicku takže asi tak.. možno jej ten  ostriež  pristrihne kridelka  Úsmev
« Posledná zmena: 15. Marec 2015, 10:48:37 od Ebe » Zaznamenané

Saša
Hero Member
*****
Príspevkov: 4 014


Niekedy aj motyka vystrelí


Zobraziť profil
« Odpoveď #11 kedy: 15. Marec 2015, 15:36:18 »

DonPEPE, ja som to myslel tak, že či ich nelikvidujú po nasadení sumce.  U nás má už dávno lovnú mieru 30cm.http://www.srz-novezamky.sk/agenda/rybarsky-poriadok
« Posledná zmena: 15. Marec 2015, 15:40:02 od Saša » Zaznamenané
Saša
Hero Member
*****
Príspevkov: 4 014


Niekedy aj motyka vystrelí


Zobraziť profil
« Odpoveď #12 kedy: 15. Marec 2015, 15:52:39 »

Podľa Spravodaja nasádzame L 1-2. Miery neviem, nebudem vymýšľať.
Zaznamenané
martin78
Hero Member
*****
Príspevkov: 3 312Zobraziť profil
« Odpoveď #13 kedy: 15. Marec 2015, 18:31:31 »

Podľa mna lien lipen p potocny
Zaznamenané

Buď to ta ryba sežere nebo ne...
peterh78
Hero Member
*****
Príspevkov: 505Zobraziť profil
« Odpoveď #14 kedy: 25. Marec 2015, 07:00:52 »

Navrhujem povoliť lov na stojatých kaprových vodách celoročne tak ako je to na kaprových riekach. Ja momentálne žijem v ČR a lovím tu aj ryby a tu je lov na stojatých vodách povolený celoročne, tak prečo sa v tomto neinšpirovať od susedov čechov Mrknutie
Ja napr. pochádzam zo severného Slovenska (Ružomberok) a my na severe nemáme žiadne kaprové rieky a keďže na stojákoch je lov zakázaný tak od 15.03. do 15.05. nemáme kde chytať. A najkrajšie obdobie na stojákoch začína aj tak po 15-tom marci. Ak je problém s druhovou ochranou rýb tak nech je lov povolený len športovým rybárom s chyť a pusť povolenkou Mrknutie
suhlasim. jedno z naj obdobi v roku sedime doma! Ak by bolo celorocne chytanie a k tomu ChaP povolenie riesilo by to viac veci. preteky by sa robili ChaP formou a odpadla by uprava casu lovu pre preteky, a rybari naruzivci by nemuseli v naj casti roku sediet doma alebo chodit po zahranici.
Zaznamenané
Strán: [1] 2 Tlačiť 
« predchádzajúce ďalšie »
Skočiť na:  

Prinášame neustále aktuálne novinky na trhu rybárskych potrieb. Rybárske potreby - novinky. Ponúkame vám kvalitné výrobky svetových výrobcov a značiek. Výrobcovia rybárskych potrieb. Slovenský RYBÁR | Poháňané SMF 1.1.5.
© 2005, Simple Machines LLC. Všetky práva vyhradené.
Sme najlepší v predaji rybárskych potrieb. Vyskúšajte náš e-shop www.rybarovsvet.sk. Pohodlie na rybačke doprajte aj svojej rodine kemping - rybárske stoličky, lehátka, bivaky.
Slovenský RYBÁR, s.r.o. vydavateľ magazínu Slovenský RYBÁR, predajca rybárskych potrieb OKFISH.SK, sídlo Andreja Hlinku 1039, 050 01 Revúca, reklamy@slovenskyrybar.sk